Fanola Biopaliwo

Bezpieczne paliwo

Fanola® paliwo na bazie etanolu

  • Bez dymu, zapachu, popiołu
  • Certyfikowane
  • Przyjazne środowisku
  • Bezpieczny skład opracowany przez producenta

Dlaczego Fanola®?

Wszyscy zdają sobie sprawę, jak ważna jest jakość w produktach wykorzystujących otwarty ogień. Począwszy od jakości materiałów z jakich wykonany jest biokominek, poprzez odpowiednią technologię produkcji, na jakości paliwa kończąc.

Wśród cech wymienianych jako najbardziej pożądane przez naszych odbiorców dominują dwie: potrzeba absolutnej gwarancji bezpieczeństwa oraz brak nieprzyjemnych zapachów podczas spalania.

Specjalnie opracowana receptura Fanoli oraz zaawansowane procesy technologiczne, którym jest poddawana na każdym etapie produkcji, gwarantują jej najwyższą jakość. Liczne badania i testy prowadzone systematycznie przez niezależne instytucje określiły dokładnie poziom emisji pary wodnej i CO2 podczas spalania biopaliwa  Fanola®.

Potwierdzono certyfikatami, iż emisja mieści się w dopuszczalnych granicach najbardziej nawet restrykcyjnych norm. Bardzo ważną cechą dla użytkowników biokominków jest brak przykrego zapachu podczas spalania. Przeprowadzone na grupie 100 respondentów (użytkowników biokominków) badania porównawcze biopaliwa z jego trzema rynkowymi odpowiednikami wykazały, że 93% badanych potwierdziło Fanolę, jako produkt najprzyjemniejszy w stosowaniu, przyznając jej 5 pkt (w 5-cio punktowej skali).

Dzięki wysokiej jakości Fanola® stała się produktem polecanym i stosowanym przez czołowych producentów biokominków.

Fanola® jest paliwem biodegradowalnym, podczas spalania wykazującym jedynie szczątkową emisję pary wodnej i dwutlenku węgla. Jako, że Fanola® składa się wyłącznie z substancji biologicznych, jej wpływ na bilans ekologiczny określany jest, jako neutralny.

Po licznych testach w zakresie bezpieczeństwa dla ludzi i środowiska, powadzonych przez specjalistów z Zakładu Toksykologii Środowiskowej TUV REIHLAND oraz Państwowego Zakładu Higieny www.pzh.gov.pl, Fanola® uzyskała pozytywną ocenę, pod warunkiem stosowania zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami podanymi na etykiecie i w instrukcji stosowania. Dowodem wysokiej jakości paliwa Fanola® jest również fakt, iż jest ono polecane przez czołowych producentów biokominków, a przez lata zaskarbiło sobie zaufanie i sympatię użytkowników biokominków.

Warunki spalania:

  • Podczas palenia nie wydziela się dym ani zapach
  • Wynikiem spalania jest emisja pary wodnej i CO2 w proporcjach zbliżonych do ludzkiego oddechu
  • Szczegółowe warunki spalania określone są w instrukcji obsługi